2006, 2018

ഞാന്‍ മേരിക്കുട്ടി

ഇരുള്‍വീണുകിടന്നിരുന്ന അരികുകള്‍ പ്രകാശമാനമാകുന്ന കാലത്തിലാണ് നമ്മള്‍. പുരുഷന്റേയും സ്ത്രീയുടേയുമല്ലാത്ത ‘മനുഷ്യരുടെ’ ലോകം ചുറ്റും […]

1409, 2018

ഞാൻ പല്ലിയെ കൊന്ന വിധം

രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിച്ചത് കട്ടിലിനരികിൽ ഒരു പല്ലി നടക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് പല്ലിയെ ചെറുപ്പത്തിലേ […]

2108, 2018

ഉത്പത്തിയുടെ പുസ്തകം

നാല് രാവും, നാല് പകലും തോരാതെ പെരുത്ത മഴ പെയ്യുമ്പോൾ, നോഹ എന്ന […]

1508, 2018

സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട മറിയം

കന്യകയുടെ സ്വർഗാരോപണം
മസ്സിമോ സ്റ്റാൻസിയോനെ, ഇറ്റലി (1630-1635)
ഓയിൽ ഓൺ കാൻവാസ്‌
നോർത്ത് കരോലിന ആർട്ട് മ്യൂസിയം, […]

706, 2018