മുംബൈ അതിരൂപതയുടെ മുൻ സഹായ മെത്രാനായ ആൻജെലോ റുഫിനോ ഗ്രേഷ്യസിനെ ജലന്ധർ രൂപതയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ചുമതല ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ ഏല്പിച്ചു.

താത്കാലികമായി തനിക്ക് ചുമതലകളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ വേണം എന്ന് ജലന്ധർ രൂപതാധ്യക്ഷനായിരുന്ന ബിഷപ് ഫ്രാങ്കോ പാപ്പായോട് ആവശ്യപെട്ടിരുന്നത് അനുസരിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുക ആയിരുന്നു.

സേദേ പ്ളേന എത്ത്‌ ആദ് നൂത്തും സാങ്‌തെ സേദിസ്‘ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ( Apostolic administrator sede plena et ad nutum Sanctae Sedis) എന്നാണു നിയമന ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുനന്തു. ലത്തീൻ ഭാഷയിലുള്ള ഈ പ്രയോഗത്തിന്റെ അർഥം ഇതാണ്.

സേദേ പ്ളേന എന്നാൽ “രൂപത ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പില്ല” എന്നാണു. അതായത് രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷൻ ബിഷപ് ഫ്രാങ്കോ മുളക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടപെടാൻ ആവില്ല.
ആദ് നൂത്തും സാങ്‌തെ സേദിസ് എന്നാൽ “പരിശുദ്ധ റോമാ സിംഹാസനത്തിന്റെ കൈവശം” എന്നാണ്. സഭാഭരണത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ റോമയിലെ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിനെ നിയമിക്കുന്നത്. ഇനി മുതൽ ജലന്ധർ രൂപതയെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും മാർപ്പാപ്പ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. തൽസ്ഥിതി പാപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയം വരെ തുടരാം.