ജോസ് വള്ളികാട്ട്

/ജോസ് വള്ളികാട്ട്
­

About ജോസ് വള്ളികാട്ട്

മാദ്ധ്യമം, സംസ്കാരം, മതം എന്നീ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും അവഗാഹം നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോസ് മാധ്യമം, ആത്മീയത, മതജീവിതം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ എഴുതാറുണ്ട്. സെന്തോമസ് മിഷനറി സമൂഹത്തിലെ (എം. എസ്. ടി.) അംഗവും കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതനും ആയ ഫാ. ജോസ് വള്ളികാട്ട് മാദ്ധ്യമ അധ്യാപകനും ആണ്.
30 09, 2018

അപ്പം നിഷേധിക്കപെടുന്നവർ

By |September 30th, 2018|

അപ്പം ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അത് വിഭാഗീയതക്ക് കാരണമായിക്കൂടാ. അപ്പം ശിക്ഷയും ആയിക്കൂടാ.

അപ്പം നിഷേധിക്കപെട്ട നിരവധി പേർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. നീതിയുടെ അപ്പം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവർ… സ്നേഹത്തിന്റെ അപ്പം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവർ… അനുകമ്പയുടെയും, കാരുണ്യത്തിന്റെയും അപ്പം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവർ…

അപ്പം നിഷേധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പത്തെ കുത്തക ആക്കുന്നവർ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കു മാത്രമുള്ളതാണ് എന്നു വാദിക്കുന്നവർ. നിഷേധിക്കാനായി അപരരുടെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നവർ.

അപ്പത്തിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം എല്ലാവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കട്ടെ, ഒരാലയിൽ, ഒരിടയന്റെ കീഴിൽ.

മത്തായി 15:21-38 വേദഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആനുകാലിക വിചിന്തനം വിഡിയോയിൽ മുഴുവൻ ശ്രവിക്കുക.

25 09, 2018

വിപര്യയകാലത്തെ വിപരീത ബുദ്ധികൾ

By |September 25th, 2018|

ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നു എത്രയും പെട്ടന്ന് കര കയറുക എന്നത് സജീവവും ഓജസുള്ളതുമായ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സഹജവാസന ആണ്. സഭയിലാകട്ടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്യുകയാണ്. തങ്ങൾ അംഗമായിരിക്കുകയും, സ്നേഹിക്കുകയും ചെയുന്ന സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ കറയില്ലാത്തത് ആയിരിക്കണം എന്ന് അംഗങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു തെറ്റല്ല. ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനു പ്രത്യേകിച്ച് ആശയങ്ങൾ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അത് ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്യുന്നതിനു കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല.

പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സഭയുടെ “ശത്രുക്കൾ” ആണ്എന്നാണ് പ്രധാന പ്രചാരണം. […]

23 09, 2018

ഈശോ ശാസിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത 4 കാര്യങ്ങൾ

By |September 23rd, 2018|

അഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം പാഠം പഠിക്കുന്നില്ലെന്നാണ്, അഘാതാനന്തര പ്രതികരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

അപസ്മാരം ബാധിച്ച ഒരുവനെ ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കു സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാതിരുന്ന സംഭവം (മത്താ. 17:14-21) ചില പ്രതിസന്ധികളെ നാം എങ്ങനെ നേരിടണം എന്ന ചില പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു.

പ്രതിസന്ധി ഒന്ന്: ഈശോയുടെ കൂടെ നിന്ന് രോഗശാന്തികൾ നടത്തിയിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്കു അവനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് അത് ചെയ്യാനായില്ല (മത്താ. 17:16).

പ്രതിസന്ധി രണ്ടു: വിശ്വാസരാഹിത്യം മൂലമാണ് അവർക്കു അത് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയത് (മത്താ. 17:17).

പരിഹാരം: ഈശോയിലേക്കു തിരിയുക, അവന്റെ […]

20 09, 2018

വിധിക്കരുത്!

By |September 20th, 2018|

അടുത്തിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവ വചനമാണ് “വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളും വിധിക്കരുത്” എന്നത് (മത്തായി 7: 1-5). ഈ വചനത്തിന്റെ അർഥം, ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ സാംഗത്യം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു. കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങളും പ്രയോജനങ്ങളുമാണ് ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് പലരും കറന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു. ഒരു സംക്ഷിപ്‌ത പഠനം വിഡിയോയിൽ ഉണ്ട്. അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതു ലേഖനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു.സുവിശേഷം അനുസരിച്ചു ന്യായവിധി രണ്ടു വിധമുണ്ട്: നീതിപൂർവ്വകമായ വിധി, […]

19 09, 2018

അല്മായർ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ വസന്തം വിരിയിക്കുന്നു

By |September 19th, 2018|

കമ്യൂണിസത്തോടും മാർക്സിസത്തോടും ഒരിക്കലും അഭിനിവേശം തോന്നിയിട്ടില്ല. ബാലനായിരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുവട്ടത്തു പാർട്ടിക്കാർ നടത്തിയ ചില കൊലകൾ ആയിരുന്നു ആ അനിഷ്ടത്തിനു കാരണം. തൊട്ടുമുന്നിൽ വടിവാളുമായി ഒരു കൂട്ടരും, അറ്റു തൂങ്ങിയ കയ്യുമായി മറ്റൊരാളും ഓടുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു നിന്ന ബാലന് അക്രമം പ്രത്യയശാസ്ത്രമാക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് അറപ്പല്ലാതെ എന്താണ് ഉണ്ടാവേണ്ടതു?

സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മാർക്സിസം ഒരു ഫുൾ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു. മാർക്സിസവും, അസ്തിത്വവാദ ദർശനവും, ഗാന്ധിയൻ ദർശനവും ഒക്കെ ഒരേ സമയത്താണ് വിവിധ കോഴ്‌സുകളിലായി പഠിച്ചു തീർത്തത്. മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വം, അന്തസ്, […]

14 09, 2018

ഞാൻ പല്ലിയെ കൊന്ന വിധം

By |September 14th, 2018|

രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിച്ചത് കട്ടിലിനരികിൽ ഒരു പല്ലി നടക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് പല്ലിയെ ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ ഭയമാണ്. എന്റെ ശത്രുക്കളും വിമർശകരും എനിക്ക് പല്ലിഫോബിയ ആണ് എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഞാൻ അതൊന്നും കാര്യമാക്കാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ? അതിൽ അവർക്കെന്തു കാര്യം?

ഞാൻ അടുത്ത് കണ്ട ചൂലെടുത്തു പല്ലിയെ തുരത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അത് രക്ഷപെട്ടത് എന്റെ ശുചിമുറിയിലേക്കാണ്. ഞാൻ അവിടെ പോയി നോക്കി. ശുചി മുറി ശുചിയാകുന്നതിൽ ഞാൻ പണ്ടേ അലസനാണ്. ഞാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന […]

13 09, 2018

നിയമം തെറ്റിച്ച ഈശോ

By |September 13th, 2018|

ങ്ഹേ, തലയിൽ കൈ വെക്കണോ? എന്തൊക്കെയാ ഈ കേക്കണത്? ഈശോ നിയമം തെറ്റിച്ചെന്നോ?

അതെ, ശരിയായി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചത്. നമ്മുടെ ആത്മീയ സാംസ്കാരിക പരിസരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിയമത്തെ കുറിച്ചാണ്. മലയാളികൾ മിക്കവരും എത്ര പെട്ടന്നാണ് അപാരമായ നിയമ ബോധം ഉള്ളവരായതു എന്ന് കണ്ട് ഞാൻ അതിശയപ്പെടുന്നു. നിയമത്തെകുറിച്ചുള്ള ഈശോയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ സംഭാഷണം നിങ്ങൾ താഴെ വിഡിയോയിൽ കേൾക്കുക. 11:22 മിനിട്ടു ദൈർഖ്യമുള്ള ഈ വിഡിയോയിൽ പറയാൻ സാധിക്കാതെ പോയതും […]

2 09, 2018

നീയും പോയി അതുപോലെ ചെയ്യുക

By |September 2nd, 2018|

കുട്ടിക്കാലത്തു പിതാവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കടുത്ത ശിക്ഷകളിലൊന്ന് അനുജനും പെങ്ങൾക്കും മാതൃക കാണിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു. ഞാൻ മനഃപൂർവമല്ലാതെ ചെയ്ത ഏതോ അവിവേകം എനിക്ക് താഴെയുള്ള കുടപ്പിറപ്പുകൾക്കു ദുർമാതൃക ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന ന്യായവിധിയിന്മേലാണ് ഞാൻ ആ ശിക്ഷക്ക് വിധേയനായത്.

ജീവൻ പോയാലും മാതൃക കാട്ടണം എന്നത് അന്നുമുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു വലിയ ഭാരമായി മനസ്സിൽ കൂടിയിരുന്നു. പ്രായത്തിലും അറിവിലും കൂടുതൽ വളരുന്തോറും ആ ഭാരം അത്ര ചെറുതല്ല എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. വാക്കിലും, നോക്കിലും, പ്രവർത്തിയിലും, ഉപേക്ഷയിലും, […]

1 09, 2018

ആ മതിൽ ഞാൻ തകർക്കും

By |September 1st, 2018|

ദുരന്തങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ മനസുകൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടും. ദുരന്ത കാരണങ്ങളെ മാനുഷിക ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. പ്രിയപ്പെട്ടവ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോളും, അധ്വാനം ഫലമണിയാതെ വരുമ്പോളും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും.

അപ്പോൾ നാം വളരെ ശക്തിഹീനരാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. ഇത് മനസിന്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഈ അവസരങ്ങളിൽ ശക്തിയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മെ രക്ഷിക്കാനാവൂ എന്ന് നാം വിചാരിക്കും.

പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിൽ, സാമ്പത്തിക സഹായമോ, മറ്റു അർഹതപ്പെട്ട അവകാശങ്ങളോ നേടിയെടുക്കണം എങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും […]

27 08, 2018

പഠിച്ച കള്ളന്മാർ

By |August 27th, 2018|

വിശപ്പകറ്റാൻ റൊട്ടി മോഷ്ടിക്കുന്ന ബാലന്റെ കഥയൊക്കെ നാം വിക്ടർ യൂഗോവിന്റെ ‘പാവങ്ങളി’ലും, ഡിക്കൻസിന്റെ ‘ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസി’ലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അത് ദാരിദ്ര്യം മൂലമുള്ള വിശപ്പ് അകറ്റാൻ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്.

എന്നാൽ, എല്ലാം ഉള്ള സമ്പന്നർ മോഷ്ടിക്കുന്നതു നമ്മെ അദ്‌ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. സമാധാന കാലത്തല്ലാതെ, പ്രളയ കാലത്തു പാവങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട വകകൾ മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഹീനമാകുന്നു.

ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ആഹാരവും, മറ്റു അവശ്യ സാധനങ്ങളും മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് കടത്തി എന്നുള്ള വാർത്ത ഞടുക്കത്തോടും വേദനയോടുമാണ് വായിച്ചത്. ക്യാമ്പുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉന്നത […]