പാറപ്പുറം

/പാറപ്പുറം
­

About പാറപ്പുറം

സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ
17 09, 2018

ക്രൈസ്തവ പ്രതികരണം: 8 നിയമങ്ങൾ

By |September 17th, 2018|

അത്യാവശ്യം വിവേകപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയിരുന്ന കത്തോലിക്കർക്കിടയിൽ പുരോഹിതരെന്നോ, അൽമായരെന്നോ ഉള്ള ഭേദം കൂടാതെ പുതിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പം കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നു. സഭയെയും സഭാനേതൃത്വത്തെയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പിന്തുണയ്ക്കുകയും താങ്ങി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത്.

മാനുഷിക ബുദ്ധിയും കരബലവുമുപയോഗിച്ച് താങ്ങി നിർത്താനോ, സംരക്ഷിക്കാനോ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സത്യസഭയ്ക്ക്, പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് ഒരു ഒന്നും വരാനില്ല. തങ്ങൾ ഇടപെട്ട് ചിലതൊക്കെ മൂടിവച്ചില്ലെങ്കിൽ, ചിലരെയൊക്കെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഇടിഞ്ഞു വീഴുമെന്നുള്ള ചിലരുടെ ധാരണകൾ തികഞ്ഞ ബാലിശമാണ്.  ചിലതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞമർന്നേക്കും, അത് […]

15 09, 2018

ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിന്റെ വഴികൾ

By |September 15th, 2018|

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മുതൽ എറണാകുളം അതിരൂപതയെയും എറണാകുളം പരിസരത്തെയും ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്ന അസ്വാഭാവിക സംഭവ വികാസങ്ങളെ പല വീക്ഷണകോണുകളിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ നിഷ്പക്ഷമായി ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ കുറിക്കുന്നു:

1. ആത്മീയ രംഗത്തെ അപചയങ്ങളുടെ രാജാവും റാണിയുമായ, സ്വത്ത് – വിഷയാസക്തികൾ സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കിടയിൽ പിടിമുറുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

2. അടുത്ത കാലത്ത് ഉയർന്നുവന്ന രണ്ട് പ്രധാന കേസുകളിലും, വാദി ഭാഗത്തു നിലകൊള്ളുന്നവരിൽ ചുരുക്കം ചിലരൊഴിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടവരും നേതൃത്വം നൽകുന്നവരും […]